Is er een projectleider nodig?

Projectmatig werken

Met projectmatig werken kunnen bedrijven unieke, eenmalige veranderingen in een beperkte tijd en met een vaststaand budget realiseren. Juist omdat het om een eenmalige activiteit gaat, is er sprake van veel onzekerheden, met name bij aanvang van het project.

Wie stuurt het project aan?

Vaak is de vraag wie een dergelijke verandering het best kan aansturen. Dat heeft te maken met bijvoorbeeld beschikbare capaciteit in een organisatie, of er impopulaire maatregelen genomen moeten worden of met (politieke) gevoeligheden binnen een organisatie. Een goede manager is niet altijd een goede projectmanager. Omgekeerd gaat hetzelfde op. Maar wie het project ook aanstuurt, de organisatie moet zelf de regie nemen.

Professioneel projectmanagement

Projectmanagement is als vakgebied de afgelopen decennia enorm geprofessionaliseerd. Er zijn verschillende projectmanagement methodes zoals onder andere Prince2, PMBOK en IPMA.

Een professioneel projectmanager ondersteunt de opdrachtgever door de gestelde doelen en meegegeven kaders te toetsen op haalbaarheid. Hij maakt een plan van aanpak, een planning, budgetteert het project, stuurt het projectteam (of de projectteams) aan.

Hij koppelt terug aan de opdrachtgever hoe het project zich ontwikkelt qua tijd (planning), financiƫn & kwaliteit en houdt voeling met de organisatieontwikkelingen rondom het project.

Externe projectmanager

Indien het project niet aangestuurd kan worden door iemand binnen uw organisatie, dan is het inhuren van een professioneel projectleider (of projectmanager) een prima optie. Deze projectleider biedt ondersteuning aan uw organisatie om gestelde doelen te bereiken of de gewenste veranderingen door te voeren. De rol van opdrachtgever voor het project is een rol die u het best binnen uw onderneming kunt beleggen.

Heeft u een project dat u door een professioneel projectmanager wilt laten ondersteunen, dan kan Marjo Vorspaget van doen! projectmanagement die rol voor u invullen. Om met elkaar vast te stellen of ik voor uw organisatie de juiste persoon ben om dat project te realiseren, is het handig om een afspraak te maken. U vindt in de contactinformatie het juiste mailadres en telefoonnummer.

Projectmatig werken invoeren of optimaliseren

Wilt u weten of projectmatig werken bij uw organisatie ingevoerd kan worden of werkt u al projectmatig, maar wilt u dit optimaliseren?

Met de opgedane ervaringen bij alle verschillende bedrijven waar ik projecten heb geleid, heb ik inzicht gekregen in de mogelijkheden en de belemmeringen om projectmatig en resultaatgericht te werken. Ik ben graag bereid met u te verkennen waar de verbetermogelijkheden liggen en deze gezamenlijk te realiseren.

Project audit

Soms verloopt een project niet zoals u graag wilt of is er een verschil in inzicht over de aanpak. Met een analyse van de opdracht en het project door een neutrale 3e partij is het mogelijk dat u de vinger op de zere plek kunt leggen. Doordat u weet wat er moet veranderen om de gestelde doelen te bereiken kunt u het project vlot trekken en alsnog de gestelde doelen bereiken.

logo

Doen! Projectmanagement

St. Lebuinuslaan 10
5643 SB Eindhoven
Tel: (06) 53 37 09 84
E: